Све збирке - Новине - Бранич (1887-1941)

Бранич : лист за правне и државне науке : орган Удружења јавних правозаступника у Србији - 1887

власник Удружење јавних правозаступника у Србији ; одговорни уредници Милан Ст. Марковић и Ђорђе А. Ненадовић
Београд : Удружење јавних правозаступника у Србији, 1887-1906;1925-1941 (Београд : Штампарија Задруге штампарских раденика и Закупна штампарија Ј.Ј. Медецијана и Кимпановића)
1887