Све збирке - Новине - Стармали (1878-1889)

Стармали : хумористично-сатирички лист : са сликама за ... годину - 1885

уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Сад : Штампарија А. Пајевића)
1885