Све збирке - Новине - Звезда (1898-1901)

Звезда : лист за забаву - 1898

власник и уредник Јанко М. Веселиновић
Београд : Јанко М. Веселиновић, 1894;1898-1901 (Београд : Штампарија Петра К. Танасковића)
1898