Све збирке - Новине - Српска независност (1881-1883)

Српска независност : орган Народно-либералне странке - 1881

одговорни уредник Лаза Костић
Београд : Парна штампарија задр. штамп. радника, 1881-1883; 1888-1903 (Београд : Штампарија "Код Св. Саве")
1881