Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Робинсон Млађи : књига за децу / по Даниелу Дефоу израдио Јоаким Хајн. Кампе ; а по њему је ово дело превео и прерадио Милорад П. Шапчанин

Кампе, Јоаким Хајнрих; Шапчанин, Милорад П.
Београд : Државна штампарија, 1874
1874