Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Котарчица цвећа : приповетка за старо и младо

Schmid, Christoph von
У Новом Саду : Епископска књигопечатња
1866