Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Хранилище илити Амайліа

Геõргіа Захаріадиса
У Віенны : у тýпографіи Ерменскога монастыра
1837