Све збирке - Књиге - Старе и ретке књиге за децу и младе

Чича-Томина колеба или Животъ црняца у сěверо-американским' робским' државама. Св. 1

Г. Харриетт Беехеръ Стове
У Бечу : печатано у Єрменском' манастиру
1853