Све збирке - Новине - Ратни дневник (1914-1918)

Ратни дневник : званични извештаји Ратног Пресбироа - 1918

власник и одговорни уредник Светозар Јовановић
Ваљево Крагујевац Солун : Светозар Јовановић, 1914-1918 (Ваљево : Штампарија Д. А. Славуја)
1918