Све збирке - Књиге - Старе и ретке граматике и граматичке полемике

Примěтве Ніканора Груића, Архімандріта Кувеждинскога, на преводъ Новога завěта, кои є господинъ Вукъ С. Караџићъ писао и у Бечу у штампаріи Іерменскога монастира печатао 1847

Grujić, Nikanor, 1810-1887
У Земуну : Кньигопечатня І. К. Сопрона
1852