Све збирке - Књиге - Старе и ретке граматике и граматичке полемике

Мала српска граматика : за српске народне школе / по Даничићу и Миклошићу саставио Ђорђе Магарашевић

Магарашевић, Георгије; Даничић, Ђура; Миклошич, Франц
У Новоме Саду : издање Српске књижаре браће М. Поповића
1883