Све збирке - Књиге - Старе и ретке граматике и граматичке полемике

Српска граматика : за I разред гимназије / саставио Љуб. Стојановић

Stojanović, Ljubomir
У Београду : Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије
1892