All collections - Newspapers - Iskra (1899-1911)

Nova iskra : ilustrovani list - 1899

odgovorni urednik R. J. Odavić
Beograd : R. J. Odavić, 1899-1911 (Beograd : Parna radikalna štamparija)
1899