All collections - Newspapers - Dabro-bosanski istočnik (1887-1889)

Dabro-bosanski istočnik : list za crkveno-prosvjetne potrebe srpsko-pravoslavnog sveštenstva u Bosni i Hercegovini - 1889-90

vlasnik i izdavalac AEM Konzistorija sarajevska ; odgovorni urednik Nikola G. Lalić
Sarajevo : AEM Konzistorija, 1887-1889 (Sarajevo : Zemaljska štamparija)
1889