All collections - Newspapers - Prosvetni glasnik (1880-1944)

Prosvetni glasnik - 1897

uređuju Stevan D. Popović i Nikola J. Petrović
Beograd : Državna štamparija, 1880-1915;1920-1944 (Beograd : Državna štamparija)
1897