All collections - Newspapers - Starmali (1878-1889)

Starmali : humoristično-satirički list : sa slikama za ... godinu - 1882

urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sad : Štamparija A. Pajevića)
1882