All collections - Newspapers - Школски гласник (1908-1913)

Školski glasnik : list za školu i učitelje - 1912

vlasnuk Đoka Mihajlović ; odgovorni urednik Gavra Popović
Novi Sad : Đoka Mihajlović, 1908-1914 (Novi Sad : Štamparija Deoničarskog društva "Branika")
1912