All collections - Newspapers - Српска независност (1881-1883)

Srpska nezavisnost : organ Narodno-liberalne stranke - 1882

odgovorni urednik Laza Kostić
Beograd : Parna štamparija zadr. štamp. radnika, 1881-1883; 1888-1903 (Beograd : Štamparija "Kod Sv. Save")
1882