All collections - Books - Old and rare grammars and grammatical controversies

Primětve Nіkanora Gruića, Arhіmandrіta Kuveždinskoga, na prevodъ Novoga zavěta, koi є gospodinъ Vukъ S. Karadžićъ pisao i u Beču u štamparіi Іermenskoga monastira pečatao 1847

Grujić, Nikanor, 1810-1887
U Zemunu : Knьigopečatnя І. K. Soprona
1852