All collections - Books - Old and rare grammars and grammatical controversies

Srpska Kraljevska Akademija i negovanje jezika srpskog : poslanica Akademiji nauka filosofskih, pročitana na svečanom skupu akademije, držanom 10 septembra 1888 u slavu stogodišnjice Vuka Stef. Karadžića / od Stojana Novakovića

Novaković, Stojan
Beograd : Kraljevsko-srpska državna štamparija, 1888
1888