Sve zbirke - Novine - Otadžbina (1875-1892)

Otadžbina : književnost, nauka, društveni život - 1890

vlasnik i urednik Vladan Đorđević
Beograd : Vladan Đorđević, 1875-1891/92
1890