Sve zbirke - Novine - Stražilovo (1885-1894)

Stražilovo : list za zabavu, pouku i umetnost - 1885

uređuje Jovan Grčić
Novi Sad : Družina oko "Stražilova", 1885-1888; 1892-1894 (Novi Sad : Srpska štamparija Svet. Miletića)
1885