Sve zbirke - Novine - Branič (1887-1941)

Branič : list za pravne i državne nauke : organ Udruženja javnih pravozastupnika u Srbiji - 1932

vlasnik Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji ; odgovorni urednici Milan St. Marković i Đorđe A. Nenadović
Beograd : Udruženje javnih pravozastupnika u Srbiji, 1887-1906;1925-1941 (Beograd : Štamparija Zadruge štamparskih radenika i Zakupna štamparija J.J. Medecijana i Kimpanovića)
1932