Sve zbirke - Novine - Pravda (1904-1941)

Pravda - 1928

vlasnik Pavle Marinković; direktor Manojlo M. Sokić ; odgovorni urednik Stevan Petrović
Beograd Solun : Pavle Marinković, 1904-1941 (Beograd : Štamparija Bojovića i Mićića "Miloš Veliki")
1928