Autorska prava za bibliotekare od sada na srpskom jeziku

EIFL, 9. april: Dokument “Autorska prava za bibliotekare” sada je dostupan na srpskom jeziku u elektronskom i štampanom obliku. Štampana verzija je distribuirana za korišćenje u univerzitetskim bibliotekama Srbije i nacionalnim i univerzitetskim bibliotekama u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Onlajn verzija može besplatno da se preuzme sa PHAIDRA-e, repozitorijuma Univerziteta u Beogradu ustanovljenog u junu 2012. godine u cilju kreiranja baze digitalnih objekata Univerziteta.


Tekst “Autorska prava za bibliotekare” je na srpski prevela dr Stela Filipi Matutinović iz Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”, centralne biblioteke Univerziteta u Beogradu, uz podršku profesora dr Dragana Prlje, pravnog stručnjaka iz Instituta za uporedno pravo, koji je recenzirao tekst. Tekst je preveden u okviru EU TEMPUS projekta “Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana” koji podržava modernizaciju visokog obrazovanja u Istočnoj Evropi, Centralnoj Aziji, Zapadnom Balkanu i Mediteranu.


“Autorsko pravo do nedavno nije bilo poznato široj bibliotečkoj zajednici Srbije. Međutim, tehnička modernizacija, integracija akademskih bibliotečkih sistema u regionu i uspostavljanje repozitorijuma otvorenog pristupa uslovili su kreiranje jasne politike autorskog prava u cilju upravljanja elektronskim materijalima pre nego što se objave onlajn”, rekla je dr Stela Filipi Matutinović. Kako bi se premostio ovaj jaz, TEMPUS projektni tim je odlučio da iskoristi aktuelni besplatni plan kreiran od strane EIFL-a i Berkman centra za internet i društvo pri Harvardu. Novi izvor se sada koristi za obuku bibliotekara i preporučuje se studentima osnovnih, master i doktorskih studija na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku pri Univerzitetu u Beogradu. “Studije slučaja su adaptirane u kratke tekstove koji opisuju praktične probleme i moguća rešenja za bibliotekare i profesore. Nadam se da će novi izvor doprineti transformaciji komunikacije u nauci Zapadnog Balkana i da će poboljšati obrazovanje u regionu”, rekla je dr Filipi Matutinović.


Prevod je već izazvao veliko interesovanje. U martu 2013. godine EIFL  je učestvovao u organizaciji skupa u Bosni i Hercegovini sa oko pedeset bibliotekara i zvaničnika ministarstva u cilju razgovora o razvoju bibliotečkog konzorcijuma (EICBIH) i pristupa e-izvorima. Učesnici, koji su se složili da pitanje autorskog prava predstavlja višestruki izazov, obavešteni su da je dokument “Autoska prava za bibliotekare” dostupan onlajn i u štampanom izdanju zahvaljujući TEMPUS timu. Nadamo se da ovaj novi izvor predstavlja dobru osnovu za rešavanje nekih od pitanja.


EIFL  najsrdačnije čestita Steli i TEMPUS  timu iz Beograda na preduzimanju inicijative za prevod i adaptaciju dokumenta o autorskim pravima za ceo region.

 

Prevedeno sa EIFL sajta: http://www.eifl.net/news/cfl-adapted-use-western-balkans