IZLOŽBA Poljska književnost u Srbiji na početku XXI veka

U organizaciji Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Ambasade Poljske u Beogradu u ponedeljak, 21. oktobra 2013. u 13 sati otvarena je izložba POLjSKA KNjIŽEVNOST U SRBIJI NA POČETKU XXI VEKA. Izložbu su otvarili Šćepan Tvardoh, pisac i Biserka Rajčić, prevodilac. Autori izložbe su Cveta Kostov i Nataša Vasiljević.

Povod za izložbu o poljskoj književnosti u Srbiji na početku XXI veka bila je najava da će Poljska biti počasni gost predstojećeg 58. Beogradskog sajma knjiga. Vremena za sveobuhvatnu izložbu koja bi predstavila poljsku književnost u fondovima Univerzitetske biblioteke nije bilo, te smo se opredelili da izložimo onaj deo fonda koji se tiče prevoda poljske književnosti u Srbiji od 2000. godine do danas.

 

Izložene su monografije iz fonda Univerzitetske biblioteke u Beogradu, a neki od naslova koji nam nedostaju pozajmljeni su za ovu priliku od Biblioteke Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Broj objavljenih knjiga relativno je mali, iako smo uvrstili i naslove iz teorije književnosti, teorije umetnosti, esejistike i filozofije; kao i one koje se tiču srpsko-poljskih kulturnih veza. No upravo raznolikost sadržaja i ogroman broj prevoda u časopisima svedoče o živoj komunikaciji Srbije i Poljske, zbog čega se nadamo da će ova izložba biti zanimljiva našim korisnicima u onoj meri u kojoj je nama bio zanimljiv rad na njenoj pripremi.

 

Spisak izloženih dela je opšti, sa podelom na monografske publikacije i članke objavljene u periodici i u okviru monografija iz fondova Univerzitetske biblioteke. Kratke biografske beleške u katalogu zapravo su legende pravljene za potrebe ove izložbe. U želji da spisak publikacija bude što iscrpniji, katalog sadrži i treći deo, koji se nalazi na samom kraju, a čini ga popis publikacija «koje nedostaju», budući da Univerzitetska biblioteka ne samo da ne kupuje knjige – jer budžet Ministarstva ne predviđa takvu vrstu ekstravagancije već desetak godina – već ne dobija ni obavezne primerke publikacija, bilo koje vrste, čak ni onih koje nadležno Ministarstvo finansira. Ovaj spisak nedostajućih naslova priložen je sa nadom da će se naći darodavci da popune ovu prazninu, kako bi kolekcija poljske književnosti u našem fondu bila što potpunija, čime bi se stekla preciznija predstava o recepciji poljske književnosti u Srbiji u XXI veku.

 


21 - 10 - 2013