Međunarodna nedelja otvorenog pristupa 2013

U organizaciji Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" i partnerskih institucija 25. oktobra 2013. godine u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa (OA Week - www.openaccessweek.org) organizuje se niz aktivnosti na promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama.

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" ove godne drugi put učestvuje u masovnom obeležavanju Međunarodne nedelje otvorenog pristupa (OA Week - www.openaccessweek.org). U petak, 25.10.2013. sa početkom u 11 časova biće dodeljena počasna zvanja "Arhonti otvorenog pristupa Univerziteta u Beogradu", nakon čega će stručnjaci iz ove oblasti održati niz predavanja koja se tiču promocije principa otvorenog pristupa naučnim informacijama. 


Program Međunarodne nedelje otvorenog pristupa u Univerzitetskoj biblioteci

11:00 – 11:05

Pozdravne reči

 

11:0511:45

Dodela zvanja „Arhonti otvorenog pristupa Univerziteta u Beogradu“

Dobitnici ovog počasnog zvanja su u prethodnom periodu demonstrirali najviši stepen profesionalnosti u promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama na Univerzitetu u Beogradu:

 

  • Jasmina Nikolić, profesor, Filološki fakultet
  • Ivana Mirović, istraživač, Institut za fiziku
  • Milica Ševkušić, bibliotekar, Institut tehničkih nauka
  • Miljana Todorović, bibliotekar, Matematički fakultet
  • Ognjen Blagojević, Računarski centar Univerziteta u Beogradu

 

 

11:45 – 12:00 Pauza za kafu

 

12:00 – 12:15  

OA data sets: pregled stanja u svetskoj naučnoj komunikaciji i u Srbiji

Biljana Kosanović, KoBSON

 

12:15 – 12:30

Reforma autorskog prava i pravne inovacije Creative Commons

Nevenka Antić, Creative Commons Serbia Legal Project Lead

 

12:30 – 12:45

Predatorski časopisi kao Trojanski konj otvorenog pristupa

dr Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka

 

12:45 – 13:00 

E-teze Univerziteta u Beogradu

dr Dragana Stolić, Univerzitetska biblioteka

U međuvremenu, pogledajte ovaj zanimljiv video koji ukratko predstavlja šta je to otvoreni pristup: