Obeležena Međunarodna nedelja otvorenog pristupa 2013.

U organizaciji Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" 25. oktobra 2013. godine u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa održana su predavanja i dodeljena priznanja u oblasti otvorenog pristupa naučnim informacijama.

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" ove godne je drugi put učestvovala u obeležavanju Međunarodne nedelje otvorenog pristupa. U petak, 25.10.2013. ispred šezdeset bibliotekara, profesora i istraživača dodeljena su počasna zvanja "Arhonti otvorenog pristupa Univerziteta u Beogradu", nakon čega su doajeni otvorenog pristupa održali predavanja koja se tiču promocije principa otvorenog pristupa naučnim informacijama. 


Dobitnici počasnog zvanja "Arhonti otvorenog pristupa" su u prethodnom periodu demonstrirali najviši stepen profesionalnosti u promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama na Univerzitetu u Beogradu, a sada su postali saveznici Univerzitetske biblioteke u OA aktivnostima: 


Jasmina Nikolić, asistent, Filološki fakultet

Potpredsednik Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, rukovodi projektom reforme studija stranih jezika u Srbiji i radi kao asistent za hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se reformom visokog obrazovanja, odnosom neformalnog i formalnog obrazovanja, uvođenjem savremenih open access and open space tehnologija u nastavu.


Ivana Mirović, asistent, Poljoprivredni fakultet i Institut za fiziku

Završila master studije na Poljoprivrednom fakultetu i dobila zvanje master inženjer za zaštitu životne sredine. Angažovana je kao istraživač saradnik na Poljoprivrednom fakultetu na grupi za ekološku mikrobiologiju. Radi na Institutu za fiziku kao asistent na FP7 projektu, pod nazivom agINFRA “Promocija razmene podataka i izgradnja poverenja u poljoprivrednim naukama”. Radila je na mnogim projektima u domenu zaštite životne sredine, a nametnulo se da sve vreme radi na informacijama, njihovom prikupljanju i dostupnosti. 


Milica Ševkušić, bibliotekar, Institut tehničkih nauka

Završila je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U Institutu tehničkih nauka SANU radi kao bibliotekar. U najvećoj meri se bavi pružanjem podrške istraživačima u korišćenju elektronskih izvora naučnih informacija i specificnih alata, edukacijom istraživača da ih koriste i pružanjem podrške u promovisanju rezultata njihovog naučnog rada i to u otvorenom pristupu.


Miljana Todorović, bibliotekar, Matematički fakultet

Diplomirani bibliotekar i informatičar, radi na Matematičkom fakultetu u Beogradu.  U maloj biblioteci kao što je ova, svi rade sve, ali ono što samo Miljana radi jeste edukacija korisnika koja uključuje i pristup do naučnih informacija putem KoBSON-a, različitih elektronskih izvora i naučnih časopisa u otvorenom pristupu, posebno u domenu matematike. 


Ognjen Blagojević, zamenik direktora, Računarski centar Univerziteta u Beogradu

magistar elektrotehnike i zamenik direktora Računarskog centra Univerziteta u Beogradu. Bavi se razvojem informacionih sistema i njihovom integracijom, naročito u oblasti visokog obrazovanja. Veliki je pobornik softvera otvorenog koda. Zanima ga kriptografija, bezbednost i zaštita privatnosti.


Nakon dodeljenih zvanja, usledio je blok predavanja koji je otvorila Biljana Kosanović, KoBSON, predavanjem o OA primarnim podacima (data sets) i pregledu stanja u svetskoj naučnoj komunikaciji i u Srbiji. Nakon toga, Nevenka Antić iz Creative Commons je govorila o Reformi autorskog prava i pravnim inovacijama Creative Commons. Zatim su nastupili predstavnici Univerzitetske biblioteke dr Stela Filipi Matutinović koja je govorila o predatorskim časopisima i dr Dragana Stolić koja je predstavila E-teze Univerziteta u Beogradu.Međunarodna nedelja otvorenog pristupa 2014.


Usled odličnog odziva predavača i velike posećenosti publike i učešća u aktivnostima, Biblioteka planira da se i 2014. godine, u poslednjoj nedelji oktobra, uključi u ovu veliku međunarodnu manifestaciju.


29 - 10 - 2013