Predavanje o razvoju sistema PHAIDRA

U ponedeljak 28. aprila 2014. godine u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, sa početkom u 13 časova, dr Paolo Budroni i Raman Ganguli iz Univerzitetske biblioteke u Beču će održati predavanje Presentation of new developments in PhaidraPlus and Project e-Infrastructures Austria.

Presentation of new developments in PhaidraPlus  and Project e-Infrastructures Austria


Predavanje je organizovano u okviru ovogodišnjeg sastanka predstavnika PHAIDRA konzorcijuma (PHAIDRA Steering Committee), koji se održava u Univerzitetskoj biblioteci, i kojem, pored gostiju iz Beča, prisustvuju i predstavnici Univerziteta u Padovi.


                PHAIDRA sistem, kreiran na Univerzitetu u Beču, čini osnovu Digitalnog repozitorijuma Univerziteta u Beogradu i digitalnih repozitorijuma univerziteta u Nišu i Kragujevcu. Namenjem je sistematskom pohranjivanju i opisivanju digitalnih objekata, pre svega radova nastavnika i saradnika univerziteta.


U ovom trenutku Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu – PHAIDRA, koji je uspostavljen 2011. godine, sadrži više hiljada objekata od kojih najveći broj, gotovo 800, čine doktorske disertacije.


                Pored univerziteta u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, sistem PHAIDRA koriste i drugi univerziteti u regionu (u Podgorici, Sarajevu i Tuzli).