Ramon Rajhert u Beogradu - Predavanje u Univerzitetskoj biblioteci ''Svetozar Marković''

Profesor Ramon Rajhert (Ramón Reichert), jedan od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti digitalne humanistike, održaće predavanje Digitalna humanistika: analiza digitalne tranformacije znanja, medija i tehnologije u Univerzitetskoj biblioteci ''Svetozar Marković'' 14. maja u 13 časova u sali na spratu.


Profesor Rajhert će govoriti o istorijskim i tehničkim preduslovima za nastanak digitalne humanistike u kontekstu promene kulturno-teorijske paradigme kao posledice uvođenja automatizovane obrade podataka u humanističkim naukama. Osim toga, Rajhert će objasniti teorijski okvir kolaborativnog stvaralaštva u okviru Digitalne humanistike 2.0 kao posledice kulture umreženosti koja preovlađuje u savremenom društvu. Sažetak predavanja možete pročitati ovde.

Širi društveni značaj digitalne humanistike ogleda se pre svega u njenom ogromnom doprinosu demokratizaciji znanja. Potrebno je, međutim, razmatrati i ograničenja proistekla iz dogmi nastalih usled epistemološkog preokreta i digitalne hegemonije u stvaranju i korišćenju podataka.

O predavaču:
Profesor Rajhert se na Bečkom Institutu za pozorište, film i teoriju medija bavi naučnom oblašću ”Novih medija”. U analizi društvenih i kulturnih procesa on polazi od istorije i teorije medija. U svojim istraživanjima bavi se, osim digitalnom humanistikom u užem smislu, pre svega istorijom i teorijom medija za vizuelno dokumentovanje, komunikacijom preko digitalnih medija, mrežnim kulturama/kulturama umreženog društva, naratologijom i estetikom interaktivnog teksta, teorijom novih medija, digitalnim praksama vizualizacije znanja, epistemologijom unutar teorije medija, guvermentalitetom medija, dispozitivom recepcije, socijalnim tehnologijama, vizuelnom politikom i političkom komunikacijom.

15 - 05 - 2014