Dani evropske baštine: izložba „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“

U okviru manifestacije Dani evropske baštine, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ predstavlja virtuelnu izložbu „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“.

U okviru manifestacije Dani evropske baštine, pored virtuelne izložbe „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“, posetiocima biblioteke će od 22. do 26. septembra, kao i 29. i 30. septembra, od 13–14 časova, biti dostupna i fizička izložba „Stari bukvari iz fonda Univerzitetske biblioteke“, kao i mogućnost posete spomen-sobi Isidore Sekulić. 

Ovi sadržaji biće dostupni i osobama sa invaliditetom (ulaz sa parkinga Biblioteke) uz najavu na broj telefona 011/337-0212.


Pratite sadržaje Dana evropske baštine:

Facebook: Dani Evropske Bastine 

Instagram: privreda_beograd

#DEB2014Beograd