PREDAVANjE: Irina Kučma - Teze i disertacije u otvorenom pristupu: vreme je za akciju!

Irina Kučma (EIFL), svetski poznato ime otvorenog pristupa, gostuje u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u sredu, 29. oktobra u 11 časova.

Iryna KuchmaIrina Kučma će govoriti o temi „Teze i disertacije u otvorenom pristupu: vreme je za akciju!“, namenjenoj doktorandima, istraživačima i bibliotekarima. Predavanje će se održati u sredu, 29. oktobra u 11 časova u holu na prvom spratu Biblioteke.


Irina Kučma radi kao programski menadžer u organizaciji EIFL (Electronic Information for Libraries), gde se bavi lobiranjem za otvoreni pristup rezultatima istraživanja, podrškom u razvoju smernica u otvorenom pristupu, i edukacijom za pokretanje časopisa i repozitorijuma u otvorenom pristupu. Uključena je u rad brojnih međunarodnih organizacija koje se zalažu za promociju otvorenog pristupa, kao što su DOAJ, IFLA, NDLTD, PLOS, i brojne druge. 


http://www.slideshare.net/irynak/oa-open-data-open-science-belgrade-uni