Sve zbirke - Novine - Glas naroda (1871-1875)

Glas naroda : list za narodne ...
vlasnik i izdavalac "Zadruga za srpsku narodnu štampari...
Novi Sad Stari Bečej Bačko Dobro Polje : Zadruga za srp...
1871
Glas naroda : list za narodne ...
vlasnik i izdavalac "Zadruga za srpsku narodnu štampari...
Novi Sad Stari Bečej Bačko Dobro Polje : Zadruga za srp...
1873
Glas naroda : list za narodne ...
vlasnik i izdavalac "Zadruga za srpsku narodnu štampari...
Novi Sad Stari Bečej Bačko Dobro Polje : Zadruga za srp...
1874
Glas naroda : list za narodne ...
vlasnik i izdavalac "Zadruga za srpsku narodnu štampari...
Novi Sad Stari Bečej Bačko Dobro Polje : Zadruga za srp...
1875