Sve zbirke - Novine - Starmali (1878-1889)

Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1878/79
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1880
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1881
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1882
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1883
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1884
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1885
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1886
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1887
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1888
Starmali : humoristično-satiri...
urednik Zmaj Jovan Jovanović
Novi Sad : Štamparija Arse Pajevića, 1878-1889 (Novi Sa...
1889