Све збирке - Новине - Отаџбина (1875-1892)

Отаџбина : књижевност, наука, друштвени живот - 1890

власник и уредник Владан Ђорђевић
Београд : Владан Ђорђевић, 1875-1891/92
1890