>>>
http://resolve.ubsm.bg.ac.rs/URL/2298/
http://resolve.ubsm.bg.ac.rs/URL/2298/
Експериментална физика : за ђаке Велике школе. Наука о енергији : са 89 слика / од Ђ. М. Станојевића