>>>
http://resolve.ubsm.bg.ac.rs/URL/2309/
http://resolve.ubsm.bg.ac.rs/URL/2309/
Експериментална физика : за ђаке велике школе. Наука о енергији тела : механика - динамика : са 545 слика / од Ђ. М. Станојевића