All collections - Newspapers - Ilustrovana ratna kronika (1912-1913)

Ilustrovana Ratna Kronika - 1912-13

uređuje Kamenko Subotić
Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Svet. F. Ognjanovića, 1912/13 (Novi Sad : Štamparija Deoničarskog društva "Branik")
1912