All collections - Books - Collection of old and rare books

Doživljaji i radovi prof. dr. S. M. Lozanića : spomenica njegove osamdesetogodišnjice : od 24 februara 1847 do 24 februara 1927 god. (stari)

Beograd : Štamparija
1927