All collections - Books - Jovan Jovanovic Zmaj in University library collections

Istočni biser : skupljene pesm...
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Novi Sad : Dragutin Hinc
1861
Đulići / od J.J.
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Novi Sad : U tiskari Ignjata Fuksa
1864
Sve dojakošnje pesme Zmaj-Jova...
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
U Novom Sadu : Srpska narodna zadružna štamparija
1871
Pesme Mirza-Šafije : većinom p...
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Beč : na svet izdao Đorđe Rajković, (Beč : štamparija J...
1871
Neven : čika Jovin list / ured...
Novi Sad : A. Pajević, 1880-
1880
La Poesia / conto di Giovanni ...
Jovanović-Zmaj, Jovan; Miagostović, Vićenco
Trieste : Tipografia di Giovanni Balestra, 1881
1881
Đulići uveoci : pesme Zmaj-J. ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
U Novome Sadu : Braća M. Popovića, 1882 (u Novome Sadu ...
1882
Pevanija Zmaj-Jovana Jovanović...
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Novi Sad : Srpska knjižara Braće M. Popovića, 1882 (Nov...
1882
Pismo Jovana Jovanovića Zmaja ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
1889
[Kratka pesma]
Jovanović-Zmaj, Jovan
1893
Pismo Jovana Jovanovića Zmaja ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
1894
Pismo Jovana Jovanovića Zmaja ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
1895
Druga pevanija Zmaja J. Jovano...
Jovanović-Zmaj, Jovan
Beograd : Srpska književna zadruga
1895
Snohvatice Zmajovine
Jovanović-Zmaj, Jovan
Beograd : Parna radikalna štamparija, 1895
1895
Druga pevanija Zmaja J. Jovano...
Jovanović-Zmaj, Jovan
U Beogradu : Srpska književna zadruga, 1896 (u Beogradu...
1896
Pismo Jovana Jovanovića Zmaja ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
1899
Čika Jova srpskoj deci : dečje...
Jovanović-Zmaj, Jovan; Šević, Milan
Beograd : Srpska književna zadruga, 1899 (Beograd : Šta...
1899
Zgodno mesto
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Dauv, tigrokonj
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Oblak
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Lija u kokošinjaku
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Brkajlije
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Komendija za groš
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Na putu života
Jovanović-Zmaj, Jovan
18??
Devesilje : iz bilježaka u pro...
Jovanović-Zmaj, Jovan
Novi Sad : Izdanje
1900
Snohvatice Zmajovine. Sv. 3
Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Srem. Karlovci : Srpska manastirska štamparija
1900
Program opela Dru Jovanu Jovan...
Priređivački odbor
1904
Vidosava Brankovićeva / Jovan ...
Jovanović-Zmaj, Jovan
U Solunu : Štamparija
1917
Malaj in Malon : in druge pesm...
Jovanović-Zmaj, Jovan; Gradnik, Alojz
V Ljubljani :
1921
Dietky, kvietky, vtáčatká a ro...
Jovanović-Zmaj, Jovan; Labáth, Ján; Petrović, Boško
Nový Sad : Bratstvo-Jednota, 1952 (Báčsky Petrovec : Ku...
1952
Šta se čuje / pjesma slavnog s...
Jovanović-Zmaj, Jovan; Harambašić, August
S. l. : s. n., s. a.
s. a