All collections - Books - Old and rare grammars and grammatical controversies

Mala srpska gramatika : za srpske narodne škole / po Daničiću i Miklošiću sastavio Đorđe Magarašević

Magarašević, Georgije; Daničić, Đura; Miklošič, Franc
U Novome Sadu : izdanje Srpske knjižare braće M. Popovića
1883