All collections - Books - Miscellaneous

Jadnici: roman Viktora Iga. 1
Igo, Viktor
Beograd; Državna štamparija; 1872
1872
Nesrećni: pripovetke za one ko...
Popović, Todor
Beograd; Državna štamparija; 1874
1874
Pastir kralj ili Oslobođenje S...
Mitrovica; K. Trumić; 1879
1879
Skupljene pripovetke Vladana Đ...
Đorđević, Vladan
Pančevo; Braća Jovanović; 1879
1879
Pjesma Kosovskog boja 1389 god...
Pančevo; tročkom S. P. Kotoranina; 1879
1879
Pavao i Virginija
Bernarden de Sen-Pjer, Žak Anri
Novi Sad; Štamparija Nikole Dimitrijevića; 1883
1883
Heraldički običaji u Srba: u p...
Novaković, Stojan
Beograd; Kraljevsko-srpska državna štamparija; 1884
1884
Novi zakon o crkvenim vlastima...
Dučić, Nićifor
Beograd; b. i.; 1890
1890
Iz prošlosti Vukovara: obzirom...
Mihailović, Risto
Novi Sad; A. Pajević; 1890
1890
Senovita kuća
Dikens, Čarls
Beograd; Smiljevo - štamparija Pere Todorovića; 1893
1893
Gorski car: roman
Ranković, Svetolik P.
Beograd; Srpska književna zadruga; 1897
1897
Slavni doktor Mateja
Erkman, Emil
Beograd; Štamparija G. Davidovića i komp; 1903
1903
Iz srpske prošlosti
Krajinović, P. M.
Gospić; Srpska štamparija; 1904
1904
Galski rat: štivo po uputstvim...
Cezar, Gaj Julije
Novi Sad; Parna štamparija Đorđa Ivkovića; 1906
1906
Ratovi Napoleonovog i novijeg ...
Horzecki, Adolf
Beograd; Knjižara S. B. Cvijanovića; 1910
1910
Švalja: drama u tri čina
Mrgud, L.
Karlovci; Štamparija M. Jankovića; 1910
1910
Prepiska đenerala Budislava Bu...
Sr. Karlovci; Srpska manastirska štamparija; 1911
1911
Kralj Petar o Slobodi
Bogić, Bogomir A.
Beograd; b. i.; 1912
1912
Ratne slike sa Balkana. 1, Srp...
Novi Sad; S. F. Ognjanović; 1913
1913
Život
Matavulj, Simo
Chicago; Palandačić; 1917
1917
Lirika Itake
Crnjanski, Miloš
Beograd : S.B. Cvijanović, 1919
1919
Sličice iz života njegovog vel...
Brkić - Margićanin, Stevan J.
Novi Sad; b. i.; 1921
1921
Antologija savremene jugoslove...
Split; Knjižara V. Jurić; 1922
1922
Istinitost: žitije srpskog nar...
Blagojević, Radovan J.
Beograd; b. i.; 1923
1923
The Kingdom of the Serbs, Croa...
Milojević, Borivoje Dim.
New York; American Geographical Society; 1925
1925
Ratni album : 1914-1918
Popović, Andra - autor
1926
Filozofija prava i opšte nauke...
Furlan, Boris
Beograd; b. i.; 1931
1931
Ilustrovane narodne pripovetke...
Beograd; Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića; 1931
1931
Pokošeno polje: roman
Ćosić, Branimir
Ljubljana; Hram; 1935
1935
Svetosavski zbornik. Knj. 1, R...
Beograd; Srpska kraljevska akademija; 1936
1936
Dekameron: 100 pripovedaka ilu...
Bokačo, Đovani
Beograd; Savremena biblioteka; 1936
1936
Vuk: (detinjstvo i mladost). D...
Bačvanski, D.
Novi Sad; Dan; 1937
1937
Pred kojom vlašću odgovaraju n...
Kostić, Lazo M.
Beograd; Štamparija "Napredak"; 1938
1938
Prvi koraci u osnivanju Medici...
Kostić, Aleksandar Đ.
Beograd; b. i.; 1940
1940
Roman bez laži: knjiga o Jesen...
Marijenhof, Anatolij Borisovič
Beograd; Narodna knjiga; 1941
1941
Der Alexanderroman bei den Kop...
Lemm, Oskar Èduardovič - autor
Istorija Vizantije
Anastasijević, Dragutin N.
Beograd; Litografija Koste M. Brajkovića; b.g.