Све збирке - Новине - Правда (1904-1941)

Правда - 1928

власник Павле Маринковић; директор Манојло М. Сокић ; одговорни уредник Стеван Петровић
Београд Солун : Павле Маринковић, 1904-1941 (Београд : Штампарија Бојовића и Мићића "Милош Велики")
1928