Све збирке - Новине - Стармали (1878-1889)

Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1878/79
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1880
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1881
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1882
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1883
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1884
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1885
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1886
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1887
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1888
Стармали : хумористично-сатири...
уредник Змај Јован Јовановић
Нови Сад : Штампарија Арсе Пајевића, 1878-1889 (Нови Са...
1889