ЕУ инфо центар
Уз подршку Делегације Европске комисије у Републици Србији,у Универзитетској библиотеци ''Светозар Марковић'' од 2009. године отворен је општи информациони центар о Европској унији - EUi.

ЕУ инфо центар је превасходно намењен студентима, али право на бесплатно коришћење услуга имају сви грађани Србије. ЕУ инфо центар одговара на питања везана за Европску унију, њене институције и европске интеграције, а библиотека нуди књиге које се могу користити у читаоницама Универзитетске библиотеке и брошуре које се могу узети.http://www.euinfo.rs/
http://www.europa.rs/