Дигитални репозиторијум
Сви материјали доступни у репозиторијуму
Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' су у слободном приступу. Можете их бесплатно  користити под условом да при томе не остварујете материјалну добит. Ако желите да користите ове материјале за комерцијалне сврхе потребна вам је писмена сагласност Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''. Уколико су вам потребни материјали у бољој резолуцији можете их добити уз договор са управом Библиотеке.