Серијске публикације
Фонд серијских публикација садржи више од 8.500 наслова у преко 700.000 свезака. Од тога је 5.200 наслова страних серијских публикација, највећим делом на енглеском, немачком, француском и руском језику. Због тешкоћа у финансирању серијских публикација, претежни део овог фонда набавља се разменом и поклоном. Од краја 2000. године Библиотека располаже преко КоБСОН-а лиценцом за приступање и преузимање текстова из преко 35.000 електронских часописа из свих научних области, чиме је њен фонд серијских публикација достигао ниво најбогатијих научних библиотека света.