Читаоница старе и ретке књиге

Радно време

понедељак – петак 8:00 – 14:00

Локација: Сутерен

Број места: 2

Контакт

E: pitajbibliotekara@unilib.bg.ac.rs
T: 3370 212

Коришћење и позајмица

Пре уласка у читаоницу, корисник на гардероби предаје своју чланску карту и ствари (ташну, торбу, итд.).

Стара и ретка књига може се користити само у Професорској читаоници и у читаоници Одељења реткости (Трезору).

Рукописне књиге, рукописна и архивска грађа, најстарије штампане књиге, старе карте, атласи, уникати и посебне реткости могу се користити само у Читаоници старе и ретке књиге.

За коришћење фонда Универзитетске библиотеке попуњава се реверс за коришћење књига у читаоницама.

Публикацију корисник добија од дежурног библиотекара у читаоници.

У Читаоници старе и ретке књиге публикација се може задржати најдуже 3 месеца. Ако се не користи 10 дана узастопно, враћа се у магацин.

У све читаонице је забрањено уношење хране и пића.