Основне информације

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" је најстарија и највећа универзитетска библиотека у земљи и централна библиотека Универзитета у Београду.

Библиотека је намењена првенствено студентима, професорима и истраживачима, али је могу користити и други грађани.

Фонд Библиотеке сачињавају научне и стручне публикације, највећим делом на страним језицима, као и електронске публикације којима се приступа преко Академске мреже.

Зграда Библиотеке у улици краља Александра 71 је прва наменски грађена зграда за библиотеке у Србији, а подигнута је 1926. средствима Карнегијеве фондације за мир.

Библиотека има и посебно Одељење за народну књижевност, које се налази у Дому Војислава Јовановића Марамбоа у Бирчаниновој улици бр. 24.