Међубиблиотечка позајмица

Корисници могу поручити путем међубиблиотечке позајмице из земље и иностранства литературу коју не могу да нађу у библиотекама у Београду.

Литература се наручује у Одељењу за каталошке информације, међубиблиотечку позајмицу и снабдевање документима.

Књиге и чланке могуће је поручити и путем електронске поште на адресу за иностранство, односно за позајмице у земљи.

Међубиблиотечка позајмица се наплаћује према важећем ценовнику.